ULTRAMARINE BLUE

(สีฟ้าคราม)

ราคาไม่แพง สีฟ้าเข้มคุณสมบัติต้านทานความร้อนและด่าง ใช้เป็นสีผสมสำหรับพลาสติก, ยาง, หมึก, สี, เครื่องสำอาง,
ผงซักฟอก, ซีเมนต์ สิ่งทอและกระดาษ