ACRYLIC EMULSION

Download  
Specification : Acrylic Emulsion

  ULTRABOND U83

  :  อะคริลิคไบเดอร์สำหรับพิมพ์ผ้าสีพิกเมนท์        

  ULTRABOND U816

  :  อะคริลิคไบเดอร์สำหรับพิมพ์ผ้าสีพิกเมนท์

  ULTRABOND P261

  :  อะคริลิคเชื้อน้ำ สำหรับสีทาอาคารและโค้ทติ้ง

  ULTRABOND P287

  :  เรซิ่นเชื้อน้ำสำหรับสีทาบ้านและโค้ทติ้ง

  ULTRABOND U87F

  :  อะคริลิคไบเดอร์สำหรับพิมพ์ผ้าสีพิกเมนท์

  ULTRABOND 9000 

  :  กาวสติกเกอร์สำหรับทาโต๊ะและสายพาน

  ULTRABOND 9319

  :  กาวสติกเกอร์สำหรับทาโต๊ะและสายพาน

  ULTRAFLEX  S17

  :  อะคริลิคอิมัลชั่นสำหรับหมึกพิมพ์เฟล็กโซ่

  ULTRAFLEX  S28

  :  อะคริลิคอิมัลชั่นสำหรับหมึกพิมพ์

  ULTRAFLEX  S10E

  :  อะคริลิคอิมัลชั่นสำหรับพิมพ์หมึกเฟล็กโซ่คุณภาพต่ำ